نرم افزار طراحي كننده تركيبات شبه دارو با خواص زيستي-دارويي مطلوب

 

2SSDD

 

واژه ی in silico در برنامه های پژوهشی طراحی دارو، امروزه به آزمایش هایی اطلاق می شود که با ابزارهایی محاسباتی اجرا می شوند. این واژه در کنار واژه های متداول in vivo و in vitroاستفاده می شود و به همین دلیل به عنوان روشی مکمل برای سنجش ترکیبات به کار می رود.

بيوانفورماتيك و كموانفورماتيك با استفاده از ابزارهاي كامپيوتري آناليزگر در محیط in silico، درك و تصويري تحليلي با حداكثر مشابهت به حقايق سلولي ، بافتي و در نهايت سيستم كامل يك موجود زنده را با آناليز اطلاعات پايه اي در اختيار محققين قرار مي دهند. تنها 11% از تركيبات جديدي كه با روشهاي سنتي به عنوان كانديدهاي داروئي معرفي مي گردند، به مرحله كاربرد كيلينيكي راه مي يابند. استفاده از روشهاي نوين كموانفورماتيك كمك به سزائي به فرآيند كشف دارو، انتخاب و ارائه كانديدهاي داروئي با آينده كيلينيكي روشن، مي نمايد.

کاربرد/ کاربردهای محصول:

 1. این نرم افزار طراحی و ساخته شده که قابلیت و کارکرد آن به صورت تجربی در راستای ساخت in silicoو ارائه ترکیبات شبه داروی جدید بر ضد باکتری Mycobacterium sp. و ویروس HIV اثبات شده است، توانایی طراحی، ساخت in silicoو ارائه ترکیبات جدید شبه دارو با هر توانایی زیستی و یا خاصیت درمانی موردنظر را علاوه بر بهینه سازی ترکیبات دارویی موجود، دارا می باشد.
 2. با ساخت و ارائه این نرم افزار با لایسنس داخلی، گامی بزرگ در راستای غلبه بر مشکلات و تحریم های موجود زمینه تحقیقات مرتبط برداشته می شود و کمک قابل ملاحظه ای به محققین و صنایع وابسته طراحی و تولید دارو ، صورت می پذیرد.
 3. ارائه و استفاده از این نرم افزار به صورت بسته نرم افزاری و یا ارائه خدمات web-based امکان پذیر می باشد.
 4. این نرم افزار در صرفه جویی هزینه و زمان مورد نیاز در طراحی و ساخت in silicoترکیبات جدید دارویی و یا بهینه سازی ترکیبات موجود نقش قابل ملاحظه ای را ایفاد می نماید.
 5. از آنجائیکه در این نرم افزار،هیچ الگوی فارماکوفوری برای لیگاند دارویی در طراحی لیگاندهای نهایی به دست آمده، تعریف نمی شود، امکان طراحی لیگاندهای دارویی که پیوندهای جایگزین برقرار می کنند، ایجاد می شود. وجود این پیوندها می توانند تکیه گاهی جایگزین برای لیگاندهایی باشد که برای پروتئین هایی طراحی می شوند که در زیرواحدهای مربوطه جهش پیدا کرده اند.
 6. از آنجائیکه در این نرم افزار، مرحله تعریف جایگاه بر همکنش حذف شده است، عملگر برای گسترش لیگاند دارویی، محدود به جایگاه مشخصی نیست و می تواند در طول زیر جایگاه های بالقوه ی بر همکنش کننده گسترش یابد.
 7. عملگر مورداستفاده در این نرم افزار هم قابلیت جست و جو تصادفی و هم توانایی آغاز جستجو از یک هسته اولیه را دارد.
 8. کاربر به راحتی می تواند شروط اعمال شده فارماکوکینیتیکی را که نقش به سزائی در حصول ساختار شیمیایی ترکیب دارویی دارد، به صورت دقیق مشخص کند. این شروط شامل حجم مولکول که توسط انکسار مولکولی مشخص می شود، میزان انحلال در چربی تعداد دهنده یا پذیرنده های پیوند هیدروزنی و تعداد اتم ها و وزن مولکولی می باشد.
 9. در این نرم افزارعلاوه بر امکان ساخت کتابخانه های ترکیبات شبه دارویی از قطعات موجود در کتابخانه ی قطعات، امکان ساخت کتابخانه ی تر کیباتی از ترکیبات تعریف شده توسط کاربر، وجود دارد.
 10. در فرآیند می توان ساختارهای شیمیایی حلقه ای مورد استفاده در ترکیبات شبه دارو را بدون آن که دستکاری کنیم با گروه های دیگر و یا ساختارهای حلقه ای از نوع دیگر جایگزین نماییم.
 11. ساختمان داده ی به کار رفته برای نمایش و دستکاری ساختارها در حین انجام تکامل مولکولی فشرده و به کار بردن آن آسان است.

 

 

 

آدرس:

تهران خیابان انقلاب خیابان 12 فروردین پلاک 69 مرکز رشد انستیتو پاستور

00982164112444

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت اوین زیست کیمیا محفوظ می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت